На главную
Новости
НАПРЯМИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У НТУУ “КПІ” [оновлено 24.08.15]

ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ (ІЕЕ)

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ б
Електротехнічні системи електроспоживання с м
Енергетичний менеджмент с м
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА б
Енергетичний менеджмент с м
ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ б
Екологія та охорона навколишнього середовища с м
ГІРНИЦТВО б
Розробка родовищ та видобування корисних копалин с м
Шахтне і підземне будівництво с м
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА б
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод с м
Електромеханічні системи геотехнічних виробництв с м
 
МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ (ММІ)

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА б
Динаміка і міцність машин с м
Підйомно-транспортні системи і логістика с м
ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА б
Технологія машинобудування с м
Обладнання та технології пластичного формування конструкцій с м
Обробка металів за спецтехнологіями с м
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика с м
Обробка металів за спецтехнологіями с м
МАШИНОБУДУВАННЯ б
Металорізальні верстати та системи с м
Інструментальне виробництво с м
СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ
Інтелектуальна власність с м
 
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ (ФТІ))

ПРИКЛАДНА ФІЗИКА б
Прикладна фізика с м
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА б
Прикладна математика с м
БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ б
Безпека інформаційних і комунікаційних систем с м
СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ б
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки с м
 
ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ІТС)

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ б
Технології та засоби телекомунікацій с м
Телекомунікаційні системи та мережі с м
Інформаційні мережі зв'язку с м
 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС “ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ” (ІПСА)

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ б
Інформаційні технології проектування с м
Системне проектування с м
Системи штучного інтелекту м
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ б
Системний аналіз і управління с м
Системи і методи прийняття рішень с м

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ (ВПІ)

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО б
Образотворче мистецтво с м
РЕКЛАМА І ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (У ПОЛІГРАФІЇ, ВИДАВНИЦТВІ ТА КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННІ) б
ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ б
Видавнича справа та редагування с м
МЕНЕДЖМЕНТ б
Менеджмент організацій і адміністрування с м
МАШИНОБУДУВАННЯ б
Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси с м
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА б
Технологія друкованих видань с м
Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань с м
Технологія електронних мультимедійних видань с м
Комп`ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв с м
Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв с м
ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ б
Зв'язки з громадськістю с м

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (ІСЗЗІ)

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ б 
Інформаційні управляючі системи та технології с  
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ б 
Телекомунікаційні системи та мережі с  
БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ б 
Безпека державних інформаційних ресурсів с  
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ б 

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ІХФ)

ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ б
Екологія та охорона навколишнього середовища с м
ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ б
Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини с м
МАШИНОБУДУВАННЯ б
Обладнання лісового комплексу с м
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів с м
ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА б
Машини і технологія пакування с м
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ б
Автоматизоване управління технологічними процесами с м
 
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ХТФ)

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ б
Хімічні технології органічних речовин с м
Хімічні технології неорганічних речовин с м
Технічна електрохімія с м
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів с м
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів с м
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ б
Комп'ютерна хімічна інженерія с м
 
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (ФІОТ)

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ б
Інформаційні управляючі системи та технології с м
КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ б
Комп'ютерні системи та мережі с д
СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ б
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика с м
Комп`ютеризовані та робототехнічні системи с м
ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ б
Програмне забезпечення систем с м
 
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЗФ)

ЗВАРЮВАННЯ б
Технологія та устаткування зварювання с м
Зварювальні установки с м
Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій с м
 
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ІФФ)

ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО б
Фізичне матеріалознавство с м
Композиційні та порошкові матеріали, покриття с м
Металознавство с м
ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО б
Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів с м
МЕТАЛУРГІЯ б
Спеціальна металургія с м
   
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ТЕФ)

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА б
Теплоенергетика с м
Теплові електричні станції с м
Теплофізика с м
АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА б
Атомна енергетика с м
ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННЯ б
Котли і реактори с м
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇб
Автоматизоване управління технологічними процесами с м
Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва с м
КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ б
Інформаційні технології проектування с м
Комп`ютерний еколого-економічний моніторинг с м
ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ б
Програмне забезпечення систем с м
Інженерія програмного забезпечення с м
       
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ПБФ)

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ б
Прилади і системи точної механіки с м
Інформаційні технології в приладобудуванні с м
Прилади і системи орієнтації та навігації с м
Прилади і системи екологічного моніторингу с м
Прилади і системи неруйнівного контролю с м
Технології приладобудування с м
Медичні прилади і системи с м
ОПТОТЕХНІКА б
Фотоніка та оптоінформатика с м
Оптико-електронне приладобудування с м
 
ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ (ФАКС)

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ б
Інформаційні вимірювальні системи с м
Метрологія та вимірювальна техніка с м
АВІА ТА РАКЕТОБУДУВАННЯ б
Літаки і вертольоти с м
АВІОНІКАб
Системи керування літальними апаратами та комплексами с м
 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ФМФ)

ФІЗИКА б
Фізика с м
МАТЕМАТИКА б
Математика с м
   
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ (ФЕА)

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ б
Електричні станції с м
Електричні системи і мережі с м
Техніка та електрофізика високих напруг с м
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії с м
Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії с м
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА б
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод с м
Електричні машини і апарати с м
 
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ (ФПМ)

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА б
Прикладна математика с м
КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ б
Комп'ютерні системи та мережі с м
Системне програмування с  
Спеціалізовані комп'ютерні системи с м
ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯб
Програмне забезпечення систем с м
Інженерія програмного забезпечення   м
 
ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (ФБМІ)

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ б
Інформаційні управляючі системи та технології с м
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ б
Медичні прилади і системи с м
ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ б
Фізична реабілітація с
БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ б
   
ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНІКИ (ФБТ)

БІОТЕХНОЛОГІЯ б
Промислова біотехнологія с м
Екологічна біотехнологія та біоенергетика с м
Молекулярна біотехнологія с м
МАШИНОБУДУВАННЯ б
Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв с м
 
РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (РТФ)

РАДІОТЕХНІКА б
Радіотехніка с м
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси с м
Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення с м
РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ б
Радіоелектронні апарати та засоби с м
Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки с м
Біотехнічні та медичні апарати і системи с м
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ (ФЕЛ)

МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА б
Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої с м
Фізична та біомедична електроніка с м
ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ б
Електронні прилади та пристрої с м
Електронні системи с м
РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ б
Радіоелектронні апарати та засоби с м
АКУСТОТЕХНІКАб
Акустичні засоби та системи с м
Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати с м
Аудіо-, відео - та кінотехніка с м
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ б
Телекомунікаційні системи та мережі с м

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ (ФЛ)

ФІЛОЛОГІЯб
Переклад с м
   
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ (ФММ)

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКАб
Економічна кібернетика с м
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА б
Міжнародна економіка с м
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА б
Економіка підприємства с м
МАРКЕТИНГб
Маркетинг с м
МЕНЕДЖМЕНТ б
Менеджмент організацій і адміністрування с м
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності с м
Менеджмент інноваційної діяльності м
СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇб
Управління інноваційною діяльністю м
 
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ і ПРАВА (ФСП )

СОЦІОЛОГІЯ б
Соціологія с м
СОЦІАЛЬНА РОБОТАб
Соціальна робота с м
ПРАВОЗНАВСТВО б
Правознавство с м
СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇб
Адміністративний менеджмент м
Педагогіка вищої школи м
Управління навчальним закладом м
   
б - бакалавр
с - спеціаліст
м - магістр