На головну
НОВИНИ

Організаційні збори слухачів та їх батьків у вересні 2016 р.:
  • в суботу 3 вересня о 16.00 в корпусі КПІ № 5, ауд. 216 (2-й поверх),

  • в середу 7 вересня о 17.00 в корпусі КПІ № 5, ауд. 216 (2-й поверх),

  • в суботу 10 вересня о 16.00 в корпусі КПІ № 5, ауд. 216 (2-й поверх).

Початкове тестування слухачів у середу 14 вересня о 17 00 в аудиторії 216 корпуса КПІ № 5.

Початок занять в 11 класі з 15 вересня.

Початок занять в 9-10 класах з 8 жовтня.Затверджено Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» в 2016 році.
Завантажити


На сайті розміщено демонстраційний відеоурок на тему "Графічний метод розв'язання рівнянь і нерівностей"

Держзамовлення і прохідні бали в НТУУ "КПІ" в 2015 році

Характерними рисами вступної кампанії 2015 року були значна кількість бюджетних місць і високий рівень прохідних балів на переважну більшість інженерно-технічних спеціальностей.

У порівнянні з попереднім роком до Правил прийому до НТУУ "КПІ" були внесені зміни стосовно обчислення конкурсного бала абітурієнта, а також рівня складності (базовий або поглиблений) завдань ЗНО з математики, української мови і літератури при вступі на різні напрями підготовки.

Поглиблений рівень складності завдань ЗНО з математики був необхідним при вступі на такі напрями підготовки: “прикладна математика”, “системний аналіз”, “комп’ютерні науки”, “комп’ютерна інженерія”, “програмна інженерія”, “системна інженерія”, “безпека інформаційних і комунікаційних систем”, “системи технічного захисту інформації”. При вступі на інші напрями підготовки достатнім було виконання базового рівня складності завдань ЗНО з математики. Базовий рівень складності завдань ЗНО з української мови і літератури був також достатнім при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності.

При обчисленні конкурсного бала абітурієнта використовувалися вагові коефіцієнти, на які домножалися оцінки ЗНО і середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у 200-бальну шкалу. Зокрема, при обчисленні конкурсного балу вступника на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, де профільними конкурсними предметами були математика та фізика, застосовувалися такі вагові коефіцієнти:
  • оцінки ЗНО з математики та фізики домножалися на коефіцієнт 0,35;
  • оцінка ЗНО з української мови і літератури домножалася на коефіцієнт 0,24;
  • середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у 200-бальну шкалу, домножався на коефіцієнт 0,06.

Крім того, за особливі успіхи у навчанні додавалися додаткових 10 балів призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, а за успішне закінчення підготовчих курсів НТУУ «КПI» додавалися додаткові бали, кількість яких враховувала результат підсумкової атестації слухача системи довузівської підготовки і не перевищувала 10.

За рівнем прохідних балів спеціальності університету можна умовно поділити на кілька груп:
  • спеціальності, пов'язані з вивченням інформаційно-комп'ютерних технологій, навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" (ННК "ІПСА"), факультету інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ), факультету прикладної математики (ФПМ), Фізико-технічного інститутУ (ФТІ), теплоенергетичного факультету (ТЕФ) та факультету біомедичної інженерії (ФБМІ). Прохідні бали при вступі на ці спеціальності виявилися переважно на рівні 180 - 197 балів.

  • інші інженерно-технічні спеціальності (електроніка, енергетика, приладобудування, машинобудування тощо) факультету електроніки (ФЕЛ), факультету авіаційних і космічних систем (ФАКС), радіотехнічного факультету (РТФ), навчально-наукового Інституту телекомунікаційних систем (ІТС), Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ), теплоенергетичного факультету (ТЕФ), факультету електроенерготехніки та автоматики (ФЕА), факультету біомедичної інженерії (ФБМІ), факультету біотехнології і біотехники (ФБТ), приладобудівного факультету (ПБФ), Механіко-машинобудівного інституту (ММІ), інженерно-фізичного факультету (ІФФ), інженерно-хімічного факультету (ІХФ), хіміко-технологічного факультету (ХТФ), зварювального факультету (ЗФ), технічні спеціальності Видавничо-поліграфічного інституту (ВПІ) та спеціальності фізико-математичного факультету (ФМФ). Прохідні бали на ці спеціальності, як правило, коливалися в межах 144 - 170 балів.

  • економічні спеціальності факультету менеджменту та маркетингу (ФММ) і Видавничо-поліграфічного інституту (ВПІ). Прохідні бали на ці спеціальності виявилися в межах 176 - 194 балів.

  • інші спеціальності університету (соціологія, право, лінгвістика, здоров'я людини, образотворче мистецтво тощо) факультету соціології і права (ФСП), факультету лінгвістики (ФЛ), факультету біомедичної інженерії (ФБМІ) та видавничо-поліграфічного інституту (ВПІ).

Детальнішу інформацію про план набору на бюджетні місця і прохідні бали в НТУУ "КПІ" в 2015 році дивись в таблиці
Завантажити

Відзначимо, що серед випускників ЗФМШ 2015 р., які вступали на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності НТУУ "КПІ", понад 40% досягли конкурсного балу, більшого ніж 190, і понад 90% досягли конкурсного балу, більшого ніж 180.