На головну
НОВИНИ

Організаційні збори слухачів та їх батьків у вересні 2017 р.:
 • в суботу 2 вересня о 16.00 в корпусі КПІ № 6, Науково-навчальний центр "КПІ-БОШ" (вхід за паровозом),

 • в середу 6 вересня о 17.00 в корпусі КПІ № 6, Науково-навчальний центр "КПІ-БОШ" (вхід за паровозом),

 • в суботу 9 вересня о 16.00 в корпусі КПІ № 6, Науково-навчальний центр "КПІ-БОШ" (вхід за паровозом),

 • в середу 13 вересня о 17.00 в корпусі КПІ № 6, Науково-навчальний центр "КПІ-БОШ" (вхід за паровозом).

Початкове тестування слухачів у суботу 16 вересня о 16.00 в корпусі КПІ № 6, Науково-навчальний центр "КПІ-БОШ" (вхід за паровозом).

Початок занять в 11 класі з 18 вересня.

Початок занять в 9-10 класах з 7 жовтня.



На сайті розміщено демонстраційний відеоурок на тему "Графічний метод розв'язання рівнянь і нерівностей"

Держзамовлення і прохідні бали в КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2017 році

Характерними рисами вступної кампанії 2017 року були значна кількість бюджетних місць і високий рівень прохідних балів на переважну більшість інженерно-технічних спеціальностей.

У порівнянні з попереднім роком в Правила прийому до КПІ ім.Ігоря Сікорського були внесені зміни стосовно обчислення конкурсного бала абітурієнта при вступі на різні групи спеціальностей.

При обчисленні конкурсного бала абітурієнта сумувалися домножені на вагові коефіцієнти оцінки ЗНО і середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у 200-бальну шкалу.

Наприклад, при обчисленні конкурсного балу вступника на ІТ-спеціальності, для яких конкурсними предметами були українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова (на вибір абітурієнта) і для яких не зараховувалися (!) додаткові бали підготовчих курсів КПІ ім. Ігоря Сікорського, застосовувалися такі вагові коефіцієнти:
 • оцінка ЗНО з математики домножалася на коефіцієнт 0,5;
 • оцінка ЗНО з фізики або оцінка ЗНО з іноземної мови домножалася на коефіцієнт 0,25;
 • оцінка ЗНО з української мови і літератури домножалася на коефіцієнт 0,2;
 • середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у 200-бальну шкалу, домножався на коефіцієнт 0,05.

Крім того, за особливі успіхи у навчанні додавалися додаткових 10 балів призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

Одержана у такий спосіб сума балів домножалася на сільський коефіцієнт 1,02 для тих абітурієнтів, які зареєстровані у сільських населених пунктах і здобули повну загальну середню освіту на їх території у рік вступу.

Конкурсний бал при розрахунках округлювався з точністю до 0,001. У випадку, коли конкурсний бал перевищував 200, він встановлювався рівним 200.

Детальнішу інформацію про конкурсні предмети та вагові коефіцієнти на різні спеціальності в КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2017 році дивись в таблиці
Завантажити

За рівнем прохідних балів спеціальності університету можна умовно поділити на кілька груп:
 • спеціальності, пов'язані з вивченням інформаційно-комп'ютерних технологій, навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" (ННК "ІПСА"), факультету інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ), факультету прикладної математики (ФПМ), Фізико-технічного інститутУ (ФТІ), теплоенергетичного факультету (ТЕФ) та факультету біомедичної інженерії (ФБМІ). Прохідні бали при вступі на ці спеціальності виявилися переважно на рівні 175 - 190 балів.

 • інженерно-технічні спеціальності Фізико-технічного інститутУ (ФТІ), навчально-наукового Інституту телекомунікаційних систем (ІТС), Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ), Видавничо-поліграфічного інституту (ВПІ), факультету електроніки (ФЕЛ), факультету авіаційних і космічних систем (ФАКС), радіотехнічного факультету (РТФ), теплоенергетичного факультету (ТЕФ), факультету електроенерготехніки та автоматики (ФЕА), факультету біомедичної інженерії (ФБМІ), факультету біотехнології і біотехники (ФБТ), приладобудівного факультету (ПБФ), Механіко-машинобудівного інституту (ММІ), інженерно-фізичного факультету (ІФФ), інженерно-хімічного факультету (ІХФ), хіміко-технологічного факультету (ХТФ), зварювального факультету (ЗФ) та спеціальності фізико-математичного факультету (ФМФ). Прохідні бали на ці спеціальності, як правило, коливалися в межах 130 - 170 балів.

 • економічні спеціальності факультету менеджменту та маркетингу (ФММ) і Видавничо-поліграфічного інституту (ВПІ). Прохідонні бали на ці спеціальності виявилися в межах 179 - 186 балів.

 • інші спеціальності університету (соціологія, право, філологія, Фізична терапія, журналістика тощо) факультету соціології і права (ФСП), факультету лінгвістики (ФЛ), факультету біомедичної інженерії (ФБМІ) та видавничо-поліграфічного інституту (ВПІ).

Детальнішу інформацію про план набору на бюджетні місця і прохідні бали в НТУУ "КПІ" в 2017 році дивись в таблиці
Завантажити