На головну
Новини
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ

Метою навчання в заочній школі є підготовка до вступних випробувань до вищих навчальних закладів у формі зовнішнього незалежного оцінювання та до подальшого навчання у вузі.

Стислий термін навчання в заочній школі вимагає застосування ефективної методики самостійної роботи учня. Така методика передбачає наявність послідовної системи етапів, а саме:

1. Цільовий підбір навчально-методичної літератури, яка відповідає вимогам, що пред'являються до абітурієнта, а також рівню його початкової підготовки.

Зокрема, для підготовки з математики можна використовувати такі посібники:

[1] Кругликов А.В., Плакса С.А. Пособие для довузовской подготовки по математике. – Киев: НТУУ "КПИ", 2014,

[2] Кругликов А.В., Плакса С.А. Збірник завдань для довузівської підготовки з математики. – Київ: НТУУ «КПІ», 2015,

які утворюють єдиний методичний комплект, а також здійснити підбір навчально-методичної літератури за допомогою списку літератури, наведеного на сторінці 245 посібника [2].

Для підготовки з фізики доцільно використовувати не тільки шкільні підручники з фізики, але й додаткову літературу. Наприклад:

а) Гончаренко С.У. Фізика. Методи розв’язування задач. – Київ: Либідь, 1996,
б) Белаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. – Москва: Просвещение, 1985,
в) Бутиков Е.И., Быков А.А., Кондратьев А.С. Физика в примерах и задачах. – Москва: Наука, 1989,
г) Гурский И.П. Элементарная физика с примерами решения задач. – Москва: Наука, 1989,
д) Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики. Т.1, 2, 3. – Москва: Наука, 1985,
е) Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и для самообразования. – Москва: Наука, 1989.

Вибір додаткової літератури залежить від її наявності в домашній, шкільній та інших бібліотеках, а також у продажу, однак доцільно обрати одну чи дві книги.

2. Вивчення і повторення за обраними літературними джерелами теоретичного матеріалу; детальний розбір прикладів; оволодіння загальними прийомами і методами розв'язання завдань; самостійне розв'язання типових і базових задач. Для досягнення зазначених цілей даного етапу доцільно використати детальний тематичний план довузівської підготовки з математики (див. § 2 розділу II в посібнику [2]). Роботу з цим планом описано в § 1 розділу II в посібнику [2].

3. Виконання навчальних контрольних робіт за індивідуальними варіантами.

В завершальний період підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) основну увагу слід приділити повторенню навчального матеріалу, роботі над виправленням помилок, виявлених при перевірці навчальних контрольних робіт, а також виконанню тренувальних тестів для підготовки до ЗНО з математики і фізики, розміщених в інтернеті на сайті "http://physics.kpi.ua" у розділі "Матеріали для абітурієнтів", куди слухачі ЗФМШ отримують безкоштовний доступ.
Регламент заочного навчання в 10-у класі Завантажити
Навчальні контрольні роботи № 1 для 10-го класу Завантажити
Регламент заочного навчання в 11-у класі Завантажити
Навчальні контрольні роботи № 1 для 11-го класу Завантажити