На главную
Новости
УЧЕБНИКИ

ФИЗИКА
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В КПИ
В.П. Бригинец, А.В. Кругликов Киев: НТУУ «КПИ», 1990. – 160 с
Пособие содержит 770 задач и упражнений для самостоятельного решения, снабженных ответами. Здесь, наряду с оригинальными, представлены наиболее типичные задачи известных сборников по всем основным темам школьной программы по физике. Для более точной оценки достигнутого уровня подготовки все задачи систематизированы по уровню сложности (А, В и С). В пособие включены также варианты билетов, предлагавшихся на вступительных экзаменах по физике в Киевском политехническом институте. Эти варианты могут быть использованы для самоконтроля на заключительном этапе подготовки к экзамену по физике.

ЗБІРНИК ВПРАВ ТА ЗАДАЧ ДЛЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ З ФІЗИКИ
А.В. Кругликов, С.О. Подласов Киев: НТУУ «КПИ», 1998. – 219 с.
Збірник містить близько 1600 вправ та задач з фізики різної складності, які охоплюють усі розділи шкільної фізики. Всі вправи та задачі збірника об’єднано у три групи: А, Б, В. Групу А складають вправи та задачі, необхідні для засвоєння основних законів, формул, прийомів та навичок розв’язування типових задач. Група Б включає базові задачі по кожному розділу, які почерпнуто з широковідомих «класичних» джерел, а також оригінальні задачі, складені авторами. До групи В віднесені комбіновані задачі підвищеної складності, які призначені тим, хто бажає глибше засвоїти фізику.

На початку збірника сформульовані загальні прийоми розв'язування задач, а також наведено приклади їх використання.

Дано рекомендації по організації самостійної роботи, детальний тематичний план довузівської підготовки з фізики, який містить: типові та базові задачі, перелік рекомендованих літературних джерел, варіанти атестаційних та поточних контрольних робіт.

Збірник адресовано школярам старших класів, абітурієнтам, вчителям фізики, а також усім, хто самостійно готується до зовнішнього незалежного оцінювання і до навчання у вищих навчальних закладах.