На головну
Новини
ІНСТИТУТИ

Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналiзу" ННК "ІПСА"
Iнститут телекомунiкацiйних систем ІТС
Видавничо-полiграфiчний інститут ВПІ
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту ІЕЕ
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації ІСЗЗІ
Механiко-машинобудiвний iнститут ММІ
Фiзико-технiчний iнститут ФТІ

ФАКУЛЬТЕТИ

Зварювальний факультет ЗФ
Інженерно-фiзичний факультет ІФФ
Інженерно-хiмiчний факультет ІХФ
Факультет біомедичної інженерії ФБМІ
Приладобудiвний факультет ПБФ
Радiотехнiчний факультет РТФ
Теплоенергетичний факультет ТЕФ
Факультет авiацiйних i космiчних систем ФАКС
Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки ФББ
Факультет електроенерготехнiки та автоматики ФЕА
Факультет електронiки ФЕЛ
Факультет iнформатики та обчислювальної технiки ФІОТ
Факультет лiнгвiстики ФЛ
Факультет менеджменту та маркетингу ФММ
Факультет соціології і права ФСП
Факультет прикладної математики ФПМ
Фiзико-математичний факультет ФМФ
Хiмiко-технологiчний факультет ХТФ