На головну
Новини
11 КЛАС
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

Заняття 1. Фонетика

Заняття 2. Фольклор (календарно-обрядові, родинно-побутові та соціально-побутові пісні), історичні пісні, народні думи, народні балади. Літературні роди, літературні жанри

Заняття 3. Орфографія (спрощення в групах приголосних, апостроф, правопис префіксів)

Заняття 4. Давня українська література ("Повість минулих літ", "Слово про похід Ігорів"). Григорій Сковорода ("De libertate", "Всякому місту - звичай і права", "Бджола та шершень", афоризми)

Заняття 5. Фразеологія. Орфографія (перенос слів, наголос). Лексикологія (слововживання)

Заняття 6. І. Котляревський ("Енеїда", "Наталка Полтавка"). Г. Квітка-Основ'яненко ("Маруся")

Заняття 7. Синтаксис (словосполучення, класифікація простого речення)

Заняття 8. Тарас Шевченко. «До Основ’яненка», «Катерина», «Гайдамаки», «Кавказ», «Сон» («У всякого своя доля…»), «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», «Заповіт».

Заняття 9. Синтаксис (головні і другорядні члени речення, односкладні і неповні речення)

Заняття 10. Драматтургія. Театр корифеїв. Іван Карпенко-Карий («Мартин Боруля»). Іван Нечуй-Левицький («Кайдашева сім'я»)

Заняття 11. Синтаксис. Просте ускладнене речення (відокремлені другорядні члени речення)

Заняття 12. Панас Мирний ("Хіба ревуть воли, як ясла повні?")

Заняття 13. Синтаксис. Просте речення (уточнювальні члени речення, однорідні члени речення). Пряма мова. Цитата

Заняття 14. Пантелеймон Куліш ("Чорна рада")

Заняття 15. Синтаксис. Складосурядне речення, розділові знаки між його частинами.

Заняття 16. Іван Франко. "Гімн", "Чого являєшся мені у сні?..", "Мойсей".

Заняття 17. Леся Українка. "Contra spem spero!", "Лісова пісня".

Заняття 18. Михайло Коцюбинський. "Intermezzo", "Тіні забутих предків".

Заняття 19-20. Синтаксис. Складопідрядне речення. Безсполучникове складне речення.

Заняття 21. Ольга Кобилянська, "Земля". Поезія першої половини XX ст.

Заняття 22. Морфологія. Іменник.

Заняття 23. Проза початку XX ст. Модерністські напрямі і течії. Літературні угрупування. Микола Хвильовий, "Я (Романтика)". Валер'ян Підмогильний, урбаністичний роман "Місто".

Заняття 24. Морфологія. Числівник.

Заняття 25. Поезія другої половини XX ст. Ліна Костенко, "Маруся Чурай".

Заняття 26. Морфологія. Прикметник. Займенник. Дієслово.