На головну
Новини
11 КЛАС
УКРАЇНСЬКА МОВА

Заняття 1. Фонетика. Орфоепія

Тема 1 Завантажити

Заняття 2. Орфографія (правила вживання знака м'якшення, апостроф)

Тема 2 Завантажити

Заняття 3. Орфографія (правопис префіксів)

Тема 3 Завантажити

Заняття 4. Орфографія (спрощення в групах приголосних, зміни в правописі, зміни приголосних при творенні слів)

Тема 4 Завантажити

Заняття 5. Орфографія (подвоєння та подовження приголосних, правопис частки не з різними частинами мови)

Тема 5 Завантажити

Заняття 6. Синтаксис (словосполучення)

Тема 6 Завантажити

Заняття 7. Синтаксис (головні члени речення, тире між підметом і присудком)

Тема 7 Завантажити

Заняття 8. Синтаксис (другорядні члени речення), див. тему 7


Заняття 9. Синтаксис (класифікація речень)

Тема 9 Завантажити

Заняття 10. Синтаксис (односкладні речення), див. тему 9


Заняття 11. Синтаксис (ускладнене речення, однорідні члени речення)

Тема 11 Завантажити

Заняття 12. Синтаксис. Ускладнене речення (відокремлені додатки та обставини)

Тема 12 Завантажити

Заняття 13. Синтаксис. Ускладнене речення (відокремлені означення), див. тему 12


Заняття 14. Синтаксис. Ускладнене речення (відокремлені прикладки), див. тему 12


Заняття 15. Синтаксис (ускладнене речення, вставні конструкції, звертання)

Тема 15 Завантажити

Заняття 16. Синтаксис. Складносурядне речення. Розділові знаки

Тема 16 Завантажити

Заняття 17. Практичне заняття


Заняття 18. Синтаксис. Складнопідрядне речення

Тема 18 Завантажити

Заняття 19. Синтаксис. Безсполучникове складне речення

Тема 19 Завантажити

Заняття 20. Синтаксис складного речення (повторення)


Заняття 21. Морфологія. Іменник

Тема 21 (частина перша) Завантажити
Тема 21 (частина друга) Завантажити

Заняття 22. Морфологія. Прикметник

Тема 22 Завантажити

Заняття 23. Морфологія. Займенник. Числівник

Тема 23 Завантажити

Заняття 24. Морфологія. Числівник, див. тему 23


Заняття 25. Морфологія. Числівник (продовження)

Тема 25 Завантажити

Заняття 26. Морфологія. Дієслово

Тема 26 Завантажити

Заняття 27. Морфологія. Дієслово (дієприкметник і дієприслівник)

Тема 27 Завантажити

Заняття 28. Морфологія. Прислівник. Прийменник. Сполучник. Службові частини мови. Вигук

Тема 28 Завантажити
Тема 29 Завантажити