На головну
Новини
11 КЛАС
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

Заняття 1. Фонетика

Заняття 2. Фольклор (календарно-обрядові, родинно-побутові та соціально-побутові пісні), історичні пісні, народні думи, народні балади. Літературні роди, літературні жанри

Заняття 3. Орфографія (спрощення в групах приголосних, апостроф, правопис префіксів)

Заняття 4. Давня українська література ("Повість минулих літ", "Слово про похід Ігорів"). Григорій Сковорода ("De libertate", "Всякому місту - звичай і права", "Бджола та шершень", афоризми)

Заняття 5. Фразеологія. Орфографія (перенос слів, наголос). Лексикологія (слововживання)

Заняття 6. І. Котляревський ("Енеїда", "Наталка Полтавка"). Г. Квітка-Основ'яненко ("Маруся")

Заняття 7. Синтаксис (словосполучення, класифікація простого речення)

Заняття 8. Тарас Шевченко. «До Основ’яненка», «Катерина», «Гайдамаки», «Кавказ», «Сон» («У всякого своя доля…»), «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», «Заповіт».