На головну
Новини
11 КЛАС
УКРАЇНСЬКА МОВА

Заняття 1. Фонетика. Орфоепія

Тема 1 Завантажити

Заняття 2. Орфографія (правопис префіксів, наголос)

Тема 2 Завантажити

Заняття 3. Орфографія (правила вживання знака м'якшення)

Тема 3 Завантажити

Заняття 4. Орфографія (апостроф, спрощення в групах приголосних, зміни в правописі)

Тема 4 Завантажити

Заняття 5. Орфографія (зміни приголосних при творенні слів)

Тема 5 Завантажити

Заняття 6. Фразеологізми. Джерела походження

Тема 6 Завантажити

Заняття 7. Лексикологія. Будова слова, словотвір

Тема 7 Завантажити

Заняття 8. Синтаксис (словосполучення)

Тема 8 Завантажити

Заняття 9. Синтаксис (головні і другорядні члени речення)

Тема 9 Завантажити

Заняття 10. Синтаксис (класифікація речень, односкладні речення)

Тема 10 Завантажити

Заняття 11. Синтаксис (ускладнене речення, однорідні члени речення, тире між підметом і присудком)

Тема 11 Завантажити

Заняття 12. Синтаксис. Ускладнене речення (відокремлені члени речення)

Тема 12 Завантажити

Заняття 13. Синтаксис (вставні конструкції, звертання)

Тема 13 Завантажити

Заняття 14. Синтаксис. Складносурядне і складнопідрядне речення

Тема 14 Завантажити

Заняття 15. Синтаксис. Безсполучникове складне речення

Тема 15 Завантажити

Заняття 16. Морфологія. Іменник

Тема 16 Завантажити

Заняття 17. Морфологія. Іменник (продовження)

Тема 17 Завантажити

Заняття 18. Морфологія. Прикметник

Тема 18 Завантажити

Заняття 19. Морфологія. Займенник. Числівник

Тема 19 Завантажити

Заняття 20. Морфологія. Числівник (продовження)

Тема 20 Завантажити

Заняття 21. Морфологія. Дієслово

Тема 21 Завантажити

Заняття 22. Морфологія. Дієслово (дієприкметник і дієприслівник)

Тема 22 Завантажити

Заняття 23. Морфологія. Прислівник. Прийменник. Сполучник.

Тема 23 Завантажити

Заняття 24. Морфологія. Службові частини мови. Вигук

Тема 24 Завантажити
Тести Завантажити

Заняття 25. Пряма мова. Цитата

Тема 25 Завантажити

Заняття 26. Власне висловлення

Тема 26 Завантажити