На головну
Новини
11 КЛАС
УКРАЇНСЬКА МОВА

Заняття 1. Фонетика. Орфоепія

Тема 1 Завантажити

Заняття 2. Орфографія (правила вживання знака м'якшення, апостроф)

Тема 2 Завантажити

Заняття 3. Орфографія (правопис префіксів)

Тема 3 Завантажити

Заняття 4. Орфографія (спрощення в групах приголосних, зміни в правописі, зміни приголосних при творенні слів)

Тема 4 Завантажити

Заняття 5. Орфографія (подвоєння та подовження приголосних, правопис частки не з різними частинами мови)

Тема 5 Завантажити

Заняття 6. Синтаксис (словосполучення)

Тема 6 Завантажити

Заняття 7. Синтаксис (головні члени речення, тире між підметом і присудком)

Тема 7 Завантажити

Заняття 8. Синтаксис (другорядні члени речення), див. тему 7


Заняття 9. Синтаксис (класифікація речень)

Тема 9 Завантажити

Заняття 10. Синтаксис (односкладні речення), див. тему 9


Заняття 11. Синтаксис (ускладнене речення, однорідні члени речення, вставні конструкції, звертання)

Тема 11 Завантажити