На головну
Новини
11 КЛАС
ФІЗИКА

Заняття 1. Основні поняття, визначення та величини кінематики (див. тему 1 тематичного плану з фізики)

Заняття 2. Кінематика прямолінійного рівнозмінного руху (див. тему 2 тематичного плану з фізики)

Заняття 3. Кінематика криволінійного та обертального руху (див. тему 3 тематичного плану з фізики)

Заняття 4. Основи динаміки (див. тему 4 тематичного плану з фізики)

Заняття 5. Динаміка рівномірного руху по колу. Закон всесвітнього тяжіння (див. тему 5 тематичного плану з фізики)

Заняття 6. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Статика (див. теми 6 і 7 тематичного плану з фізики)

Заняття 7. Механіка рідин і газів (див. тему 8 тематичного плану з фізики)

Заняття 8. Механічна робота, потужність, енергія (див. тему 9 тематичного плану з фізики)