На головну
Новини
11 КЛАС
ФІЗИКА

Заняття 1. Основні поняття, визначення та величини кінематики (див. тему 1 тематичного плану з фізики)

Заняття 2. Кінематика прямолінійного рівнозмінного руху (див. тему 2 тематичного плану з фізики)

Заняття 3. Кінематика криволінійного та обертального руху (див. тему 3 тематичного плану з фізики)

Заняття 4. Основи динаміки (див. тему 4 тематичного плану з фізики)

Заняття 5. Динаміка рівномірного руху по колу. Закон всесвітнього тяжіння (див. тему 5 тематичного плану з фізики)

Заняття 6. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Статика (див. теми 6 і 7 тематичного плану з фізики)

Заняття 7. Механіка рідин і газів (див. тему 8 тематичного плану з фізики)

Заняття 8. Механічна робота, потужність, енергія (див. тему 9 тематичного плану з фізики)

Заняття 9. Основи молекулярно-кінетичної теорії речовини. Ідеальний газ (див. тему 10 тематичного плану з фізики)

Заняття 10. Ізопроцеси в газах. Газові суміші (див. тему 11 тематичного плану з фізики)

Заняття 11. Основи термодинаміки (див. тему 12 тематичного плану з фізики)

Заняття 12. Насичена та ненасичена пара. Вологість повітря. Закон збереження та перетворення енергії з урахуванням теплових процесів (див. теми 11 і 13 тематичного плану з фізики)

Заняття 13. Електростатичне поле (див. тему 14 тематичного плану з фізики)

Заняття 14. Електростатичне поле провідників (нескінченна площина та куля). Конденсатори, ємність конденсатора. З'єднання конденсаторів. Енергія конденсатора та електростатичного поля. (див. теми 15 і 16 тематичного плану з фізики)

Заняття 15. Постійний електричний струм (див. тему 17 тематичного плану з фізики)

Заняття 16. Електровимірювальні прилади. Електричне коло. Електрорушійна сила. Робота та потужність постійного струму. (див. теми 18 і 19 тематичного плану з фізики)

Заняття 17. Магнітне поле. Дія магнітного поля на заряди та струми. (див. тему 20 тематичного плану з фізики)

Заняття 18. Електромагнітна індукція. Розв'язування задач. (див. тему 21 тематичного плану з фізики)

Заняття 19. Механічні коливання (див. тему 22 тематичного плану з фізики)

Заняття 20. Електромагнітні коливання в контурі. Змінний струм. (див. тему 23 тематичного плану з фізики)

Заняття 21. Розв'язування задач (ЗНО-2018, додаткова сесія)

Заняття 22. Механічні та електромагнітні хвилі (див. тему 24 тематичного плану з фізики)

Заняття 23. Променева оптика. Закони відбивання та заломлення світла. (див. тему 25 тематичного плану з фізики)