На головну
Новини
11 КЛАС
ФІЗИКА

Заняття 1. Основні поняття, визначення та величини кінематики (див. тему 1 тематичного плану з фізики)

Тема 1 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 2. Кінематика прямолінійного рівнозмінного руху (див. тему 2 тематичного плану з фізики)

Тема 2 Завантажити

Заняття 3. Кінематика криволінійного та обертального руху (див. тему 3 тематичного плану з фізики)

Тема 3 Завантажити

Заняття 4. Основи динаміки (див. тему 4 тематичного плану з фізики)

Тема 4 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 5. Основи динаміки (частина 2). (див. тему 4 тематичного плану з фізики)

Тема 5 Завантажити

Заняття 6. Застосування законів динаміки. (див. тему 4 тематичного плану з фізики)

Тема 6 Завантажити

Заняття 7. Закон всесвітнього тяжіння (див. тему 5 тематичного плану з фізики)

Тема 7 Завантажити

Заняття 8. Статика. Імпульс. Закон збереження імпульсу (див. теми 6, 7 тематичного плану з фізики)

Теми 8, 9 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 9. Механічна робота, потужність, енергія (див. тему 9 тематичного плану з фізики)

Тема 10 Завантажити

Заняття 10. Механіка рідин і газів (див. тему 8 тематичного плану з фізики)

Тема 11 Завантажити

Заняття 11. Основи молекулярно-кінетичної теорії речовини. Ідеальний газ (див. тему 10 тематичного плану з фізики)

Тема 12 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 12. Ізопроцеси в газах. Газові суміші (див. тему 11 тематичного плану з фізики)

Тема 13 Завантажити

Заняття 13. Основи термодинаміки (див. тему 12 тематичного плану з фізики)

Тема 14 Завантажити

Заняття 14. Передача теплоти. Циклічні процеси на графіках (див. теми 12, 13 тематичного плану з фізики)

Тема 15 Завантажити

Заняття 15. Насичена та ненасичена пара. Вологість повітря (див. тему 11 тематичного плану з фізики)

Тема 16 Завантажити

Заняття 16. Електростатичне поле (див. тему 14 тематичного плану з фізики)

Тема 17 Завантажити
Тема 18 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 17. Конденсатори, ємність конденсатора. З'єднання конденсаторів. Енергія конденсатора та електростатичного поля. (див. тему 16 тематичного плану з фізики)

Тема 19 Завантажити

Заняття 18. Постійний електричний струм. Електровимірювальні прилади. Електричне коло. Електрорушійна сила. (див. теми 17, 18 тематичного плану з фізики)

Тема 20 Завантажити
Тема 21 Завантажити

Заняття 19. Робота та потужність постійного струму. (див. тему 19 тематичного плану з фізики)

Тема 22 Завантажити

Заняття 20. Магнітне поле. Дія магнітного поля на заряди та струми. (див. тему 20 тематичного плану з фізики)

Тема 23 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 21. Електромагнітна індукція. (див. тему 21 тематичного плану з фізики)

Тема 24 Завантажити

Заняття 22. Механічні коливання (див. тему 22 тематичного плану з фізики)

Тема 25 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 23. Електромагнітні коливання в контурі. Змінний струм (див. тему 23 тематичного плану з фізики)

Тема 26 Завантажити

Заняття 24. Механічні та електромагнітні хвилі (див. тему 24 тематичного плану з фізики)

Тема 27 Завантажити

Заняття 25. Променева оптика. Закони відбивання та заломлення світла. (див. тему 25 тематичного плану з фізики)

Тема 28 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 26. Розв'язування задач (ЗНО-2021)

Заняття 27. Тонкі лінзи. Хвильова оптика (див. теми 26, 27 тематичного плану з фізики)

Тема 29 Завантажити
Тема 30 Завантажити

Заняття 28. Розв'язування задач (ЗНО-2021, пробна сесія)

Заняття 29. Розв'язування задач (ЗНО-2020)

Заняття 30. Розв'язування задач (ЗНО-2020, пробна сесія)

Заняття 31. Розв'язування задач (ЗНО-2019)

Заняття 32. Розв'язування задач (ЗНО-2019, пробна сесія)

Заняття 33. Розв'язування задач (ЗНО-2018)