На главную
Новости
10 КЛАС
ФІЗИКА

Заняття 1. Основні поняття, визначення та величини кінематики

Тема 1 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 2. Кінематика прямолінійного рівнозмінного руху

Тема 2 Завантажити

Заняття 3. Кінематика прямолінійного рівнозмінного руху (продовження)

Тема 3 Завантажити

Заняття 4. Кінематика криволінійного та обертального руху. Основи динаміки

Тема 4 Завантажити
Тема 5 Завантажити

Заняття 5. Закон Гука. Сила пружності.

Тема 6 Завантажити

Заняття 6. Сила тертя.

Тема 7 Завантажити

Заняття 7. Застосування законів динаміки.

Тема 8 Завантажити

Заняття 8. Закон всесвітнього тяжіння.

Тема 9 Завантажити

Заняття 9. Вага тіла. Статика.

Тема 10 Завантажити

Заняття 10. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Тема 11 Завантажити

Заняття 11. Механічна робота. Енергія

Тема 12 Завантажити

Заняття 12. Закон збереження енергії. Потужність

Тема 13 Завантажити
Домашня котнтрольна робота № 1 Завантажити

Заняття 13. Електростатичне поле

Тема 14 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 14. Потенціал та робота електростатичного поля

Тема 15 Завантажити

Заняття 15. Електроємність. Конденсатори. Послідовне та паралельне з’єднання конденсаторів

Тема 16 Завантажити

Заняття 16. Енергія конденсатора. Енергія електростатичного поля

Тема 17 Завантажити

Заняття 17. Постійний електричний струм. Опір провідників. Закон Ома. З’єднання провідників

Тема 18 Завантажити
Тема 19 Завантажити

Заняття 18. Електричне коло. Електрорушійна сила

Тема 20 Завантажити

Заняття 19. Електровимірювальні прилади. Робота та потужність постійного струму

Тема 21 Завантажити

Заняття 20. Робота та потужність постійного струму. ККД джерела. Електродвигуни та їх ККД

Тема 22 Завантажити

Заняття 21. Механіка рідин і газів

Тема 23 Завантажити

Домашнє завдання (задачник див. у Занятті 1)

Домашня котнтрольна робота № 2 Завантажити

Заняття 22. Основи молекулярно-кінетичної теорії речовини

Тема 24 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 23. Основи молекулярно-кінетичної теорії речовини (продовження)

Тема 25 Завантажити

Заняття 24. Ізопроцеси в газах. Об’єднаний газовий закон

Тема 26 Завантажити

Заняття 25. Ізопроцеси в газах. Об’єднаний газовий закон. Розв’язування задач

Тема 27 Завантажити

Заняття 26. Основи термодинаміки

Тема 28 Завантажити

Заняття 27. Основи термодинаміки (продовження)

Тема 29 Завантажити

Заняття 28. Розв'язування задач

НМТ-2024 (демонстраційний варіант) Завантажити

Заняття 29. Розв'язування задач

НМТ-2023 (Варіант 1) Завантажити

Заняття 30. Передача теплоти

Тема 30 Завантажити

Заняття 31. Передача теплоти. Циклічні процеси на графіках

Тема 31 Завантажити

Заняття 32. Розв'язування задач

НМТ-2023 (Варіант 2) Завантажити