На головну
Новини
10 КЛАС
ФІЗИКА

Заняття 1. Основні поняття, визначення та величини кінематики

Домашнє завдання: №№ 1-4, 28, 30-35.

Заняття 2. Кінематика прямолінійного рівнозмінного руху

Домашнє завдання: №№ 10-13, 24, 36.

Заняття 3. Рівняння прямолінійного рівнозмінного руху. Графічне представлення кінематичних величин

Домашнє завдання: №№ 5, 7, 9, 27, 38, 40, 43, 44.

Заняття 4. Рух тіла під дією сили тяжіння. Рух тіла, що кинуто під кутом до горизонту.

Домашнє завдання: №№ 15, 16, 24, 41, 44, 45.

Заняття 5. Кінематика обертального руху.

Домашнє завдання: №№ 21, 22, 37.

Заняття 6. Основи динаміки. Закони Ньютона. Сили тертя та опору.

Домашнє завдання: №№ 48, 49, 51, 52, 62, 75, 76.

Заняття 7. Основи динаміки. Закон Гука. Сила пружності.

Домашнє завдання: №№ 60, 70, 71, 73, 84.

Заняття 8. Рух тіл по вертикалі та у горизонтальній площині

Домашнє завдання: №№ 61, 81, 82, 84, 86.

Заняття 9. Аудиторна контрольна робота

Заняття 10. Аналіз аудиторної контрольної роботи. Рух тіл по похилій площині. Рух тіл, з'єднаних ниткою, яка перекинута через блок

Домашнє завдання: №№ 53, 62, 64, 72, 80, 90, 91.

Заняття 11. Динаміка рівномірного руху по колу. Закон всесвітнього тяжіння

Домашнє завдання: №№ 67, 68, 87, 89, 94, 96, 97.

Заняття 12. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Домашнє завдання: №№ 50, 63, 79, 85, 92, 123, 125.

Заняття 13. Механічна робота, енергія

Домашнє завдання: №№ 103, 106, 107, 109, 119, 122, 129.

Заняття 14. Потужність сили

Домашнє завдання: №№ 130, 137, 144, 150, 152, 153, 157.

Заняття 15. Аудиторна контрольна робота

Заняття 16. Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач.

Домашнє завдання: №№ 141, 142, 145, 151, 168, 173, 192.

Заняття 17. Основи молекулярно-кінетичної теорії речовини

Домашнє завдання: №№ 204, 224, 225, 227, 228, 230, 231, 234.

Заняття 18. Основи молекулярно-кінетичної теорії речовини. Розв'язування задач.

Домашнє завдання: №№ 236, 238, 240, 242, 244, 245, 247, 252, 253.

Заняття 19. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. Рівняння Менделеєва-Клапейрона. Рівняння ізопроцесів.

Домашнє завдання: №№ 201, 202, 208, 209, 211, 213, 219, 221.

Заняття 20. Рівняння Менделеєва-Клапейрона. Ізопроцеси в газах. Розв'язування задач.

Домашнє завдання: №№ 257, 259, 260, 271, 282, 285, 288.

Заняття 21. Рівняння Менделеєва-Клапейрона. Густина газу. Розв'язування задач.

Домашнє завдання: №№ 287, 291, 294, 297, 300, 302, 303.

Заняття 22. Рівняння ізопроцесів. Газові суміші, закон Дальтона.

Домашнє завдання: №№ 309, 310, 312, 316, 318, 319, 325, 330.

Заняття 23. Аудиторна контрольна робота

Заняття 24. Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач.

Заняття 25. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія одноатомного ідеального газу. Робота ідеального газу та її обчислення за графіком процесу.

Домашнє завдання: №№ 353, 354, 363, 367, 372, 373, 374, 378.

Заняття 26. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія одноатомного ідеального газу. Розв'язування задач.

Домашнє завдання: №№ 381, 382, 384, 387, 390, 392, 397, 403.

Заняття 27. Кількість теплоти, яка необхідна для зміни температури та агрегатного стану речовини. Рівняння теплового балансу.

Домашнє завдання: №№ 445, 448, 451.