На головну
Новини
9 КЛАС
ФІЗИКА

Заняття 1. Основні поняття, визначення та величини кінематики

Домашнє завдання: №№ 1-4, 28, 30-35.

Заняття 2. Кінематика прямолінійного рівнозмінного руху

Домашнє завдання: №№ 10-13, 25, 36.

Заняття 3. Рівняння прямолінійного рівнозмінного руху. Графічне представлення кінематичних величин

Домашнє завдання: №№ 5, 7, 9, 27, 38, 40, 43.

Заняття 4. Рух тіла під дією сили тяжіння. Рух тіла, що кинуто під кутом до горизонту.

Домашнє завдання: №№ 15, 16, 24, 41, 44, 45.

Заняття 5. Кінематика обертального руху.

Домашнє завдання: №№ 21, 22, 37.

Заняття 6. Основи динаміки. Закони Ньютона. Сили тертя та опору.

Домашнє завдання: №№ 48, 49, 51, 52, 62, 75, 76.

Заняття 7. Основи динаміки. Закон Гука. Сила пружності.

Домашнє завдання: №№ 60, 70, 71, 73.

Заняття 8. Аудиторна контрольна робота

Заняття 9. Аналіз аудиторної контрольної роботи. Рух тіл по вертикалі та у горизонтальній площині

Домашнє завдання: №№ 61, 81, 82, 84, 86.

Заняття 10. Рух тіл по похилій площині. Рух тіл, з'єднаних ниткою, яка перекинута через блок

Домашнє завдання: №№ 53, 62, 64, 72, 80, 90, 91.

Заняття 11. Динаміка рівномірного руху по колу. Закон всесвітнього тяжіння

Домашнє завдання: №№ 67, 68, 87, 89, 94, 96, 97.

Заняття 12. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Домашнє завдання: №№ 50, 63, 79, 85, 92, 123, 126.

Заняття 13. Механічна робота, енергія

Домашнє завдання: №№ 103, 106, 107, 109, 119, 122, 129.

Заняття 14. Потужність сили

Домашнє завдання: №№ 130, 137, 144, 150, 152, 153, 157.

Заняття 15. Статика.

Домашнє завдання: №№ 131-136.

Заняття 16. Повторення. Розв'язування задач.

Домашнє завдання: №№ 141-143, 145, 151, 168, 173, 192.

Заняття 17. Аудиторна контрольна робота

Заняття 18. Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач.

Домашнє завдання: №№ 175, 176, 183, 187, 189, 190, 193, 195.

Заняття 19. Електростатичне поле. Закон збереження заряду та закон Кулона.

Домашнє завдання: №№ 457, 459, 460, 461.

Заняття 20. Конденсатори, ємність конденсатора. З'єднання конденсаторів.

Домашнє завдання: №№ 521-527.

Заняття 21. Постійний електричний струм. Сила та густина струму. Питома провідність. Залежність опору від температури.

Домашнє завдання: №№ 554, 561, 562, 564, 572, 575, 576.

Заняття 22. Закони постійного струму. З’єднання провідників.

Домашнє завдання: №№ 584, 586, 589, 602, 606, 612, 592, 594, 597, 607, 608, 610.