На головну
Новини
9 КЛАС
ФІЗИКА

Заняття 1. Основні поняття, визначення та величини кінематики

Тема 1 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 2. Кінематика прямолінійного рівнозмінного руху

Тема 2 Завантажити

Заняття 3. Кінематика прямолінійного рівнозмінного руху (продовження)

Тема 3 Завантажити

Заняття 4. Кінематика криволінійного та обертального руху.

Тема 4 Завантажити

Заняття 5. Основи динаміки

Тема 5 Завантажити

Заняття 6. Закон Гука. Сила пружності.

Тема 6 Завантажити

Заняття 7. Сила тертя.

Тема 7 Завантажити

Заняття 8. Застосування законів динаміки.

Тема 8 Завантажити

Заняття 9. Аудиторна контрольна робота

Заняття 10. Аналіз аудиторної контрольної роботи. Закон всесвітнього тяжіння

Тема 9 Завантажити

Заняття 11. Вага тіла. Статика.

Тема 10 Завантажити

Заняття 12. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Тема 11 Завантажити

Заняття 13. Практичне заняття

Заняття 14. Механічна робота. Енергія

Тема 12 Завантажити

Заняття 15. Закон збереження енергії. Потужність

Тема 13 Завантажити

Заняття 16. Аудиторна контрольна робота

Заняття 17. Аналіз контрольної роботи. Електростатичне поле

Тема 14-1 Завантажити

Заняття 18. Електростатичне поле

Тема 14 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 19. Потенціал та робота електростатичного поля

Тема 15 Завантажити

Заняття 20. Електроємність. Конденсатори. Послідовне та паралельне з’єднання конденсаторів

Тема 16 Завантажити

Заняття 21. Енергія конденсатора. Енергія електростатичного поля

Тема 17 Завантажити

Заняття 22. Постійний електричний струм. Опір провідників

Тема 18 Завантажити

Заняття 23. Закон Ома. З’єднання провідників

Тема 19 Завантажити

Заняття 24. Електричне коло. Електрорушійна сила

Тема 20 Завантажити

Заняття 25. Електровимірювальні прилади. Робота та потужність постійного струму

Тема 21-1 Завантажити

6 Заняття 26. Робота та потужність постійного струму. ККД джерела. Електродвигуни та їх ККД

Тема 22 Завантажити