На головну
Новини
9 КЛАС
ФІЗИКА

Заняття 1. Основні поняття, визначення та величини кінематики

Тема 1 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 2. Кінематика прямолінійного рівнозмінного руху

Тема 2 Завантажити

Заняття 3. Кінематика криволінійного та обертального руху

Тема 3 Завантажити

Заняття 4. Основи динаміки

Тема 4 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 5. Основи динаміки (частина 2)

Тема 5 Завантажити

Заняття 6. Застосування законів динаміки.

Тема 6 Завантажити

Заняття 7. Закон всесвітнього тяжіння

Тема 7 Завантажити

Заняття 8. Статика. Імпульс. Закон збереження імпульсу (див. теми 6, 7 тематичного плану з фізики)

Теми 8, 9 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 9. Механічна робота, потужність, енергія

Тема 10 Завантажити

Заняття 10. Механіка рідин і газів

Тема 11 Завантажити

Заняття 11. Основи молекулярно-кінетичної теорії речовини. Ідеальний газ

Тема 12 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 12. Ізопроцеси в газах. Газові суміші

Тема 13 Завантажити

Заняття 13. Основи термодинаміки

Тема 14 Завантажити

Заняття 14. Передача теплоти. Циклічні процеси на графіках

Тема 15 Завантажити

Заняття 15. Насичена та ненасичена пара. Вологість повітря

Тема 16 Завантажити

Заняття 16. Електростатичне поле

Тема 17 Завантажити
Тема 18 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 17. Конденсатори, ємність конденсатора. З'єднання конденсаторів. Енергія конденсатора та електростатичного поля.

Тема 19 Завантажити