На головну
Новини
9 КЛАС
МАТЕМАТИКА

Заняття 1. Операції над множинами. Рівносильні та нерівносильні перетворення рівнянь і нерівностей. Основні методи розв’язання рівнянь і нерівностей

Урок 1 (частина перша) Завантажити
Урок 1 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: № 1.57-1.61, 1.67-1.71. Завантажити

Заняття 2. Графічний метод розв’язання рівнянь і нерівностей

Урок 2 (частина перша) Завантажити
Урок 2 (частина друга) Завантажити

Домашнє завдання: № 1.1-1.18.

Заняття 3. Графічний метод розв’язання рівнянь і нерівностей (продовження)

Урок 2 (частина третя) Завантажити

Домашнє завдання: № 1.19-1.27.

Заняття 4. Метод інтервалів

Урок 3 Завантажити
Домашнє завдання: № 1.51-1.53, 2.7, 2.8, 2.31, 2.32. Завантажити

Заняття 5. Метод інтервалів (продовження). Системи і сукупності

Урок 4 (частина перша) Завантажити

Домашнє завдання: № 1.75-1.77, 1.71-1.73, 2.33, 2.34, 2.36

Заняття 6. Рівняння і нерівності з модулем

Урок 4 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити
Домашня контрольна робота № 1 Завантажити

Заняття 7. Рівняння і нерівності з модулем (продовження)

Домашнє завдання: № 2.115, 2.116, 2.144-2.148.

Заняття 8. Практичне заняття

Заняття 9. Практичне заняття

Домашнє завдання: № 2.144-2.148.

Заняття 10. Аналіз домашньої контрольної роботи

Домашнє завдання: № 2.149-2.151.

Заняття 11. Метод заміни змінних

Урок 8 Завантажити

Домашнє завдання: № 1.43-1.50.

Заняття 12. Використання теорем про рівносильні перетворення рівнянь і нерівностей

Домашнє завдання: № 2.217-2.219, 2.221, 2.222. Завантажити

Заняття 13. Практичне заняття

Домашнє завдання: № 1.43,1.44,1.48,2.28,2.154.

Заняття 14. Практичне заняття

Домашня контрольна робота № 2 Завантажити

Заняття 15. Планіметрія: трикутник

Урок 5 (частина перша) Завантажити

Заняття 16. Планіметрія: трикутник (продовження)

Домашнє завдання: № 5.1, 5.2. Завантажити

Заняття 17. Планіметрія: трикутник (продовження)

Урок 5 (частина друга) Завантажити

Заняття 18. Практичне заняття з геометрії

Домашнє завдання: № 5.3, 5.10, 5.18.