На головну
Новини
9 КЛАС
МАТЕМАТИКА

Заняття 1. Операції над множинами. Рівносильні та нерівносильні перетворення рівнянь і нерівностей. Основні методи розв’язання рівнянь і нерівностей

Урок 1 (частина перша) Завантажити
Урок 1 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: № 1.57-1.61, 1.67-1.71. Завантажити

Заняття 2. Графічний метод розв’язання рівнянь і нерівностей

Урок 2 (частина перша) Завантажити
Урок 2 (частина друга) Завантажити

Домашнє завдання: № 1.1-1.18.

Заняття 3. Графічний метод розв’язання рівнянь і нерівностей (продовження)

Урок 2 (частина третя) Завантажити

Домашнє завдання: № 1.19-1.27.

Заняття 4. Метод інтервалів

Урок 3 Завантажити
Домашнє завдання: № 1.51-1.53, 2.7, 2.8, 2.31, 2.32. Завантажити
Домашня котнтрольна робота № 1 Завантажити

Заняття 5. Системи і сукупності

Урок 4 (частина перша) Завантажити

Домашнє завдання: № 1.75-1.77, 1.71-1.73

Заняття 6. Рівняння і нерівності з модулем

Урок 4 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: № 2.115, 2.116, 2.144-2.148. Завантажити

Заняття 7. Планіметрія: трикутник

Урок 5 (частина перша) Завантажити
Домашнє завдання: № 5.1, 5.2, 5.17, 5.18. Завантажити

Заняття 8. Планіметрія: трикутник

Урок 5 (частина друга) Завантажити

Домашнє завдання: № 5.3, 5.6, 5.10, 5.12, 5.13.

Заняття 9. Аналіз домашньої контрольної роботи

Домашнє завдання: № 1.19, 1.24, 1.79, 2.24, 2.30, 2.33, 2.149, 2.151.

Заняття 10. Повторення. Практичне заняття

Домашнє завдання: № 1.81, 2.14, 2.35, 2.150, 2.152, 1.19, 1.25.

Заняття 11. Аудиторна контрольна робота

Заняття 12. Аналіз аудиторної контрольної роботи

Домашня контрольна робота № 2 Завантажити

Заняття 13. Планіметрія: метод введення допоміжної невідомої

Урок 6 Завантажити

Домашнє завдання: № 5.25, 5.31, 5.33, 5.34, 5.40, 5.44, 5.45.

Заняття 14. Практичне заняття з геометрії

Домашнє завдання: № 5.27, 5.32, 5.42, 5.46, 5.53.

Заняття 15. Метод заміни змінних

Урок 8 Завантажити

Домашнє завдання: № 1.43-1.50.

Заняття 16. Практичне заняття

Заняття 17. Аналіз домашньої контрольної роботи

Домашнє завдання: № 1.80, 1.82, 2.39, 2.40, 2.154, 2.158.

Заняття 18. Практичне заняття

Домашнє завдання: № 1.83, 2.41, 2.155.

Заняття 19. Аудиторна контрольна робота

Заняття 20. Системи рівнянь з двома невідомими

Урок 13 Завантажити
Домашнє завдання: № 2.569-2.571, 2.589, 2.608. Завантажити

Заняття 21. Аналіз контрольної роботи. Арифметична прогресія

Урок 36 Завантажити
Домашнє завдання: № 4.82-4.84. Завантажити

Заняття 22. Геометрична прогресія

Домашнє завдання: № 4.89, 4.91, 4.95, 4.104.

Заняття 23. Текстові задачі на рух

Урок 14 Завантажити
Домашня контрольна робота № 3 Завантажити

Заняття 24. Текстові задачі на спільну роботу. Задачі на відсотки і про суміші речовин

Урок 15 Завантажити
Домашнє завдання: № 4.1, 4.4, 4.21, 4.41, 4.47. Завантажити

Заняття 25. Текстові задачі. Прогресії. Практичне заняття

Заняття 26. Елементи аналітичної геометрії на площині

Урок 23 (частина перша) Завантажити
Домашнє завдання: № 5.245, 5.246, 5.253 (а,б), 5.257, 5.266. Завантажити

Заняття 27. Координати і вектори на площині

Урок 23 Завантажити

Домашнє завдання: № 5.275, 5.276, 5.282, 5.288(a).

Заняття 28. Координати і вектори на площині (практичне заняття)

Заняття 29. Планіметрія: чотирикутники

Урок 16 Завантажити

Домашнє завдання: № 5.85, 5.134, 5.141, 5.143.

Заняття 30. Аналіз домашньої контрольної роботи

Домашнє завдання: № 1.81, 2.2, 2.41, 2.155, 1.43, 1.44, 5.144.

Заняття 31. Аудиторна контрольна робота