На главную
Новости
10 КЛАС
МАТЕМАТИКА

Заняття 1 (A). Операції над множинами. Рівносильні та нерівносильні перетворення рівнянь і нерівностей. Основні методи розв’язання рівнянь і нерівностей

Урок 1 (частина перша) Завантажити
Урок 1 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: № 1.57-1.61, 1.67-1.71. Завантажити

Заняття 1 (B). Практичне заняття

Домашнє завдання: № 2.86, 2.88, 2.151. Завантажити

Заняття 2 (A). Графічний метод розв’язання рівнянь і нерівностей

Урок 2 (частина перша) Завантажити
Урок 2 (частина друга) Завантажити

Домашнє завдання: № 1.1-1.18.

Заняття 2 (B). Практичне заняття

Заняття 3 (A). Графічний метод розв’язання рівнянь і нерівностей (продовження)

Урок 2 (частина третя) Завантажити

Домашнє завдання: № 1.19-1.27.

Заняття 3 (B). Практичне заняття з геометрії

Заняття 4 (A). Метод інтервалів

Урок 3 Завантажити
Домашнє завдання: № 1.51-1.53, 2.7, 2.8, 2.31, 2.32. Завантажити
Домашня котнтрольна робота № 1 Завантажити

Заняття 5 (A). Системи і сукупності

Урок 4 (частина перша) Завантажити

Домашнє завдання: № 1.75-1.77, 1.71-1.73

Заняття 5 (B). Практичне заняття з геометрії

Заняття 6 (A). Рівняння і нерівності з модулем

Урок 4 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: № 2.115, 2.116, 2.144-2.148. Завантажити

Заняття 6 (B). Практичне заняття

Домашнє завдання: № 2.177-2.180.

Заняття 7. Планіметрія: трикутник

Урок 5 (частина перша) Завантажити
Домашнє завдання: № 5.1, 5.2, 5.17, 5.18. Завантажити

Заняття 8. Планіметрія: трикутник

Урок 5 (частина друга) Завантажити

Домашнє завдання: № 5.3, 5.6, 5.10, 5.12, 5.13.

Заняття 9. Аналіз домашньої контрольної роботи

Домашнє завдання: № 1.19, 1.24, 1.79, 2.24, 2.30, 2.33, 2.149, 2.151.

Заняття 10. Повторення. Практичне заняття

Домашнє завдання: № 1.81, 2.14, 2.35, 2.150, 2.152, 1.19, 1.25.

Заняття 11. Аудиторна контрольна робота

Заняття 12. Аналіз аудиторної контрольної роботи

Домашня контрольна робота № 2 Завантажити

Заняття 13. Практичне заняття

Заняття 14 (A). Метод заміни змінних

Урок 8 Завантажити

Домашнє завдання: № 1.43-1.50.

Заняття 14 (B). Практичне заняття

Заняття 15. Планіметрія: метод введення допоміжної невідомої

Урок 6 Завантажити

Домашнє завдання: № 5.69.

Заняття 16. Планіметрія: метод введення допоміжної невідомої (продовження)

Домашнє завдання: № 5.25, 5.31, 5.33, 5.34, 5.40, 5.44, 5.45.

Заняття 17. Практичне заняття з геометрії

Домашнє завдання: № 5.27, 5.32, 5.42, 5.46, 5.53.

Заняття 18. Практичне заняття з геометрії

Домашнє завдання: № 5.29, 5.37, 5.48, 5.56.

Заняття 19. Аналіз домашньої контрольної роботи

Домашнє завдання: № 1.80, 1.82, 2.39, 2.40, 2.154, 2.158.

Заняття 20. Системи рівнянь з двома невідомими

Урок 13 Завантажити
Домашнє завдання: № 2.569-2.571. Завантажити

Заняття 21. Системи рівнянь з двома невідомими (продовження)

Домашнє завдання: № 2.578, 2.589, 2.608.

Заняття 22. Планіметрія: чотирикутники

Урок 16 Завантажити

Домашнє завдання: № 5.85, 5.134, 5.141.

Заняття 23. Планіметрія: чотирикутники (продовження)

Домашнє завдання: № 5.149.