На головну
Новини
10 КЛАС
МАТЕМАТИКА

Заняття 1. Операції над множинами. Рівносильні та нерівносильні перетворення рівнянь і нерівностей. Основні методи розв’язання рівнянь і нерівностей

Урок 1 (частина перша) Завантажити
Урок 1 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: № 1.57-1.61, 1.67-1.71. Завантажити

Заняття 2. Графічний метод розв’язання рівнянь і нерівностей

Урок 2 (частина перша) Завантажити
Урок 2 (частина друга) Завантажити

Домашнє завдання: № 1.1-1.18.

Заняття 3. Графічний метод розв’язання рівнянь і нерівностей (продовження)

Урок 2 (частина третя) Завантажити

Домашнє завдання: № 1.19-1.27.

Заняття 4. Метод інтервалів

Урок 3 Завантажити
Домашнє завдання: № 1.51-1.53, 2.7, 2.8, 2.31, 2.32. Завантажити
Домашня котнтрольна робота № 1 Завантажити

Заняття 5. Системи і сукупності

Урок 4 (частина перша) Завантажити

Домашнє завдання: № 1.75-1.77, 1.71-1.73

Заняття 6. Рівняння і нерівності з модулем

Урок 4 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: № 2.115, 2.116, 2.144-2.148. Завантажити

Заняття 7 (A). Планіметрія: трикутник

Урок 5 (частина перша) Завантажити
Домашнє завдання: № 5.1, 5.2, 5.17, 5.18. Завантажити

Заняття 7 (B). Ірраціональні рівняння і нерівності

Урок 9 (частина друга) Завантажити

Домашнє завдання: № 2.193, 2.196, 2.220, 2.222, 2.228, 2.230, 2.234, 2.237.

Заняття 8 (A). Планіметрія: трикутник

Урок 5 (частина друга) Завантажити

Домашнє завдання: № 5.3, 5.6, 5.10, 5.12, 5.13.

Заняття 8 (B). Ірраціональні рівняння і нерівності

Урок 9 (частина третя) Завантажити

Домашнє завдання: № 2.201, 2.203, 2.204, 2.210-2.212, 2.239, 2.242.

Заняття 9 (A). Аналіз домашньої контрольної роботи

Домашнє завдання: № 1.19, 1.24, 1.79, 2.24, 2.30, 2.33, 2.149, 2.151.

Заняття 9 (B). Техніка розв'язання рівнянь і нерівностей з параметром-2

Урок 11 Завантажити

Домашнє завдання: № 7.23-7.30.

Заняття 10 (A). Повторення. Практичне заняття

Домашнє завдання: № 1.81, 2.14, 2.35, 2.150, 2.152, 1.19, 1.25.

Заняття 10 (B). Техніка розв'язання рівнянь з параметром. Практичне заняття

Домашнє завдання: № 7.31-7.33.

Заняття 11 (A). Аудиторна контрольна робота

Заняття 11 (B). Теореми про модуль, їх застосування до розв'язання нерівностей з параметром. Графічний метод розв'язання

Урок 18 (частина перша) Завантажити

Домашнє завдання: № 7.77, 7.78.

Заняття 12 (A). Аналіз аудиторної контрольної роботи

Домашня контрольна робота № 2 Завантажити

Заняття 12 (B). Аудиторна контрольна робота

Заняття 13 (A). Планіметрія: метод введення допоміжної невідомої

Урок 6 Завантажити

Домашнє завдання: № 5.25, 5.31, 5.33, 5.34, 5.40, 5.44, 5.45.

Заняття 13 (B). Практичне заняття з алгебри

Заняття 14 (A). Практичне заняття з геометрії

Домашнє завдання: № 5.27, 5.32, 5.42, 5.46, 5.53.

Заняття 14 (B). Практичне заняття з алгебри

Домашнє завдання: № 7.76, 7.80.

Заняття 15 (A). Метод заміни змінних

Урок 8 Завантажити

Домашнє завдання: № 1.43-1.50.

Заняття 15 (B). Ірраціональні рівняння з параметром. Системи лінійних рівнянь з параметром (див. також заняття 11)

Домашнє завдання: № 7.92, 7.93, 7.117.

Заняття 16 (A). Практичне заняття

Заняття 16 (B). Практичне заняття

Домашнє завдання: № 7.123, 7.125.

Заняття 17 (A). Аналіз домашньої контрольної роботи

Домашнє завдання: № 1.80, 1.82, 2.39, 2.40, 2.154, 2.158.

Заняття 17 (B). Тригонометрія: тотожні перетворення

Урок 20 (частина друга) Завантажити

Домашнє завдання: № 3.1-3.6.

Заняття 18 (A). Практичне заняття

Домашнє завдання: № 1.83, 2.41, 2.155.

Заняття 18 (B). Тригонометрія: тотожні перетворення (продовження)

Домашнє завдання: № 3.7-3.10.

Заняття 19 (A). Аудиторна контрольна робота

Заняття 19 (B). Тригонометрія. Найпростіші тригонометричні рівняння. Обернені тригонометричні функції

Урок 20 (частина перша) Завантажити
Урок 20 (частина третя) Завантажити

Домашнє завдання: № 3.17-3.19, 3.21-3.23.

Заняття 20 (A). Системи рівнянь з двома невідомими

Урок 13 Завантажити
Домашнє завдання: № 2.569-2.571, 2.589, 2.608. Завантажити

Заняття 20 (B). Тригонометрія. Основні типи тригонометричних рівнянь і способи їх розв'язання

Урок 21 Завантажити

Домашнє завдання: № 3.42, 3.49, 3.51, 3.52, 3.63, 3.73, 3.77, 3.81.

Заняття 21 (A). Аналіз контрольної роботи. Арифметична прогресія

Урок 36 Завантажити
Домашнє завдання: № 4.82-4.84. Завантажити

Заняття 21 (B). Тригонометрія. Основні типи тригонометричних рівнянь і способи їх розв'язання (продовження)

Домашнє завдання: № 3.78, 3.85, 3.97, 3.107, 3.109, 3.114, 3.116, 3.295.

Заняття 22 (A). Геометрична прогресія

Домашнє завдання: № 4.89, 4.91, 4.95, 4.104.

Заняття 22 (B). Тригонометричні рівняня (практичне заняття)

Домашнє завдання: № 3.311, 3.319, 3.321, 3.327, 3.334.

Заняття 23 (A). Текстові задачі на рух

Урок 14 Завантажити
Домашня контрольна робота № 3 Завантажити

Заняття 23 (B). Тригонометрія. Завдання підвищеної складності

Урок 26 Завантажити

Заняття 24 (A). Текстові задачі на спільну роботу. Задачі на відсотки і про суміші речовин

Урок 15 Завантажити
Домашнє завдання: № 4.1, 4.4, 4.21, 4.41, 4.47. Завантажити

Заняття 24 (B). Тригонометрія. Завдання підвищеної складності. Практичне заняття

Домашнє завдання: № 3.240, 3.258, 3.403, 3.404, 3.411.

Заняття 25 (A). Текстові задачі. Прогресії. Практичне заняття

Заняття 25 (B). Похідна

Урок 28 (частина перша) Завантажити

Заняття 26 (A). Елементи аналітичної геометрії на площині

Урок 23 (частина перша) Завантажити
Домашнє завдання: № 5.245, 5.246, 5.253 (а,б), 5.257, 5.266. Завантажити

Заняття 26 (B). Геометричний зміст похідної

Урок 28 (частина друга) Завантажити

Домашнє завдання: № 6.40, 6.88, 6.69, 6.74, 5.311, 6.97.

Заняття 27 (A). Координати і вектори на площині

Урок 23 Завантажити

Домашнє завдання: № 5.275, 5.276, 5.282, 5.288(a).

Заняття 27 (B). Геометричний зміст похідної (практичне заняття)

Домашнє завдання: № 6.70, 6.75, 6.83, 5.313, 6.90.

Заняття 28 (A). Координати і вектори на площині (практичне заняття)

Заняття 28 (B). Застосування похідної до дослідження функцій

Урок 29 Завантажити

Домашнє завдання: № 6.108, 6.109, 6.123, 6.124.

Заняття 29 (A). Планіметрія: чотирикутники

Урок 16 Завантажити

Домашнє завдання: № 5.85, 5.134, 5.141, 5.143.

Заняття 29 (B). Найбільше і найменше значення функції на відрізку. Область значень функції

Урок 30 (частина перша) Завантажити
Урок 30 (частина друга) Завантажити

Домашнє завдання: № 6.126, 6.136, 6.146, 6.159, 6.173.

Заняття 30 (A). Аналіз домашньої контрольної роботи

Домашнє завдання: № 1.81, 2.2, 2.41, 2.155, 1.43, 1.44, 5.144.

Заняття 30 (B). Аналіз домашньої контрольної роботи

Домашнє завдання: № 3.240, 3.241, 3.339, 3.413.

Заняття 31 (A). Аудиторна контрольна робота

Заняття 31 (B). Практичне заняття

Домашнє завдання: № 3.252, 3.254, 3.415.