На головну
Новини
11 КЛАС
МАТЕМАТИКА

Заняття 1 (A). Операції над множинами. Рівносильні та нерівносильні перетворення рівнянь і нерівностей. Основні методи розв’язання рівнянь і нерівностей (див. тему 1 тематичного плану з математики)

Урок 1 (частина перша) Завантажити
Урок 1 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: № 1.57-1.74. Завантажити

Заняття 1 (B). Основні методи розв’язання рівнянь і нерівностей

Домашнє завдання: № 1.80, 1.86, 2.30, 2.35, 2.39, 2.150, 2.151, 2.160, 2.176. Завантажити

Заняття 2. Планіметрія-1: трикутник (див. тему 5 тематичного плану з математики)

Урок 5 (частина перша) Завантажити
Урок 5 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 3 (A). Графічний метод розв’язання рівнянь і нерівностей (див. тему 2 тематичного плану з математики)

Урок 2 (частина перша) Завантажити
Урок 2 (частина друга) Завантажити

Домашнє завдання: № 1.1-1.18.

Заняття 3 (B). Техніка розв'язання рівнянь і нерівностей з параметром-1 (див. тему 10 тематичного плану з математики)

Урок 10 (частина перша) Завантажити

Заняття 4. Елементи аналітичної геометрії на площині (див. тему 23.1 тематичного плану з математики)

Урок 23 (частина перша) Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 5 (A). Графічний метод розв’язання рівнянь і нерівностей (продовження). (див. тему 2 тематичного плану з математики)

Урок 2 (частина третя) Завантажити

Домашнє завдання: № 1.19-1.27.

Заняття 5 (B). Техніка розв'язання рівнянь і нерівностей з параметром-1 (продовження) (див. тему 10 тематичного плану з математики)

Урок 10 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 6. Елементи аналітичної геометрії на площині. Розв'язування задач (див. тему 23.1 тематичного плану з математики)

Заняття 7. Стереометрія-1: метод послідовного розв’язання кількох стандартних планіметричних задач (див. тему 7 тематичного плану з математики)

Урок 7 (частина перша) Завантажити
Домашнє завдання: № 5.174, 5.175, 5.177 Завантажити

Заняття 8 (A). Метод інтервалів (див. тему 3 тематичного плану з математики)

Урок 3 Завантажити
Домашнє завдання: № 1.51-1.56, 2.7, 2.8, 2.31, 2.32. Завантажити

Заняття 8 (B). Техніка розв'язання рівнянь і нерівностей з параметром-3 (див. тему 12 тематичного плану з математики)

Урок 12 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 9 (A). Метод інтервалів (продовження). Системи і сукупності (див. теми 3.2, 4.1 тематичного плану з математики)

Урок 4 (частина перша) Завантажити

Заняття 9 (B). Техніка розв'язання рівнянь і нерівностей з параметром-3 (продовження) (див. тему 12 тематичного плану з математики)


Заняття 10. Стереометрія-1: метод послідовного розв’язання кількох стандартних планіметричних задач (продовження) (див. тему 7 тематичного плану з математики)

Заняття 11 (B). Техніка розв'язання рівнянь і нерівностей з параметром-1 (продовження) (див. теми 10, 12 тематичного плану з математики)

Урок 10 (частина третя) Завантажити

Заняття 11 (A). Рівняння і нерівності з модулем (див. тему 4.2 тематичного плану з математики)

Урок 4 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити
Домашня контрольна робота № 1 Завантажити

Заняття 12. Ірраціональні рівняння і нерівності (див. тему 9.2 тематичного плану з математики)

Урок 9 (частина друга) Завантажити
Урок 9 (частина третя) Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити

Заняття 13. Планіметрія-2: метод введення допоміжної невідомої (див. тему 6 тематичного плану з математики)

Урок 6 Завантажити

Заняття 14 (A). Рівняння і нерівності з модулем (продовження) (див. тему 4.2 тематичного плану з математики)

Заняття 14 (B). Практичне заняття

Заняття 16. Системи рівнянь з кількома невідомими (див. теми 13.1 - 13.3 тематичного плану з математики)

Урок 13 (частина перша) Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити

Заняття 17 (А). Практичне заняття

Заняття 17 (B). Техніка розв'язання рівнянь і нерівностей з параметром-2 (див. тему 11 тематичного плану з математики)

Урок 11 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 18. Планіметрія-3: опуклі многокутники (див. тему 16 тематичного плану з математики)

Урок 16 Завантажити

Заняття 20 (А). Практичне заняття

Заняття 20 (B). Метод заміни змінних (див. тему 8 тематичного плану з математики)

Урок 8 Завантажити

Домашнє завдання: № 1.43-1.50.

Заняття 21. Тригонометрія: тотожні перетворення (див. тему 20 тематичного плану з математики)

Урок 20 (частина перша) Завантажити
Урок 20 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: № 3.1-3.6 Завантажити

Заняття 23. Тригонометрія: тотожні перетворення (продовження) (див. тему 20 тематичного плану з математики)

Урок 20 (частина третя) Завантажити

Заняття 25. Тригонометрія: найпростіші тригонометричні рівняння (див. Урок 20 (частина перша))

Заняття 26. Тригонометрія: тригонометричні рівняння (див. тему 21 тематичного плану з математики)

Урок 21 Завантажити

Заняття 27. Стереометрія-2: метод введення допоміжної невідомої (див. тему 19 тематичного плану з математики)

Урок 19 Завантажити

Заняття 28. Стереометрія-3: знаходження кутів піраміди, вписана в піраміду куля (див. тему 25 тематичного плану з математики)

Урок 25 Завантажити

Урок 23 Завантажити

Заняття 32. Похідна. Техніка диференціювання

Урок 28 (частина перша) Завантажити

Заняття 34. Похідна. Геометричний зміст похідної (див. тему 28 тематичного плану з математики)

Урок 28 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити

Заняття 36. Похідна. Застосування похідної до дослідження функцій (див. тему 29 тематичного плану з математики)

Урок 29 Завантажити

Заняття 39. Найбільше і найменше значення функції на відрізку. Область значень функції (див. тему 30 тематичного плану з математики)

Урок 30 (частина перша) Завантажити
Урок 30 (частина друга) Завантажити

Заняття 40. Первісна і інтеграл (див. тему 35 тематичного плану з математики).

Урок 35 Завантажити

Заняття 42. Показникова функція. Логарифми (див. тему 33 тематичного плану з математики)

Урок 33 (частина перша) Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити

Заняття 44. Показникові та логарифмічні рівняння (див. тему 33 тематичного плану з математики)

Урок 33 (частина друга) Завантажити

Заняття 46. Показникові та логарифмічні нерівності. Теореми про логарифми (див. тему 34 тематичного плану з математики)

Урок 34 (частина перша) Завантажити
Урок 34 (частина друга) Завантажити

Урок 36 Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити

Урок 14 Завантажити
Урок 15 Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити

Заняття 52. Комбінаторика. Елементи теорії ймовірностей (див. тему 39 тематичного плану з математики)

Урок 39 Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити

Заняття 54. Перетворення графіків функцій та їх застосування до розв'язання рівнянь і нерівностей (див. тему 40.1 тематичного плану з математики)

Урок 40 Завантажити

Заняття 56. Завдання з параметрами на ЗНО

Заняття 58. Завдання з параметрами на ЗНО (продовження)

Заняття 59. Практичне заняття (ЗНО-2020, пробна сесія)

Заняття 60. Практичне заняття (ЗНО-2019, пробна сесія)

Заняття 61. Практичне заняття (ЗНО-2018, пробна сесія)

Заняття 62. Практичне заняття (ЗНО-2017, пробна сесія)

Заняття 63. Практичне заняття (ЗНО-2016, пробна сесія)

Заняття 64. Практичне заняття (ЗНО-2016)

Заняття 65. Практичне заняття (ЗНО-2017)

Заняття 66. Практичне заняття (ЗНО-2018)

Заняття 67. Практичне заняття (ЗНО-2019)

Заняття 68. Практичне заняття (ЗНО-2020)