На главную
Новости
11 КЛАС
МАТЕМАТИКА

Заняття 1 (A). Операції над множинами. Рівносильні та нерівносильні перетворення рівнянь і нерівностей. Основні методи розв’язання рівнянь і нерівностей (див. тему 1 тематичного плану з математики)

Урок 1 (частина перша) Завантажити
Урок 1 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: № 1.57-1.74. Завантажити

Заняття 1 (B). Техніка розв'язання рівнянь і нерівностей з параметром-1 (див. тему 10 тематичного плану з математики)

Урок 10 (частина перша) Завантажити

Заняття 2. Планіметрія-1: трикутник і коло (див. тему 5 тематичного плану з математики)

Урок 5 (частина перша) Завантажити
Урок 5 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 3 (A). Графічний метод розв’язання рівнянь і нерівностей (див. тему 2 тематичного плану з математики)

Урок 2 (частина перша) Завантажити
Урок 2 (частина друга) Завантажити

Домашнє завдання: № 1.1-1.18.

Заняття 3 (B). Техніка розв'язання рівнянь і нерівностей з параметром-1 (продовження) (див. тему 10 тематичного плану з математики)

Урок 10 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 4. Елементи аналітичної геометрії на площині (див. тему 23.1 тематичного плану з математики)

Урок 23 (частина перша) Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 5 (A). Графічний метод розв’язання рівнянь і нерівностей (продовження). Метод інтервалів (див. теми 2, 3 тематичного плану з математики)

Урок 2 (частина третя) Завантажити
Урок 3 Завантажити

Домашнє завдання: № 1.19-1.27, 1.51-1.56.

Заняття 5 (B). Техніка розв'язання рівнянь і нерівностей з параметром-3 (див. тему 12 тематичного плану з математики)

Урок 12 Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 6. Елементи аналітичної геометрії на площині. Розв'язування задач (див. тему 23.1 тематичного плану з математики)

Заняття 7 (A). Метод інтервалів (продовження). Системи і сукупності (див. теми 3.2, 4.1 тематичного плану з математики)

Урок 4 (частина перша) Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити

Заняття 7 (B). Техніка розв'язання рівнянь і нерівностей з параметром-1 (продовження) (див. теми 10, 12 тематичного плану з математики)

Урок 10 (частина третя) Завантажити

Заняття 8. Стереометрія-1: метод послідовного розв’язання кількох стандартних планіметричних задач (див. тему 7 тематичного плану з математики)

Урок 7 (частина перша) Завантажити
Домашнє завдання Завантажити

Заняття 9. Аудиторна контрольна робота. Метод заміни змінних (див. тему 8 тематичного плану з математики)

Урок 8 Завантажити

Домашнє завдання: № 1.43-1.50.

Заняття 10. Стереометрія-1: метод послідовного розв’язання кількох стандартних планіметричних задач (продовження) (див. тему 7 тематичного плану з математики)

Заняття 11. Аналіз контрольної роботи. Рівняння і нерівності з модулем (див. тему 4.2 тематичного плану з математики)

Урок 4 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити
Домашня контрольна робота № 1 Завантажити

Заняття 12. Планіметрія-2: метод введення допоміжної невідомої (див. тему 6 тематичного плану з математики)

Урок 6 Завантажити

Заняття 14. Ірраціональні рівняння і нерівності (див. тему 9.2 тематичного плану з математики)

Урок 9 (частина друга) Завантажити
Урок 9 (частина третя) Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити

Заняття 16. Системи рівнянь з кількома невідомими (див. теми 13.1 - 13.3 тематичного плану з математики)

Урок 13 (частина перша) Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити

Заняття 18. Планіметрія-3: опуклі многокутники (див. тему 16 тематичного плану з математики)

Урок 16 Завантажити

Заняття 20. Тригонометрія: тотожні перетворення (див. тему 20 тематичного плану з математики)

Урок 20 (частина перша) Завантажити
Урок 20 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити

Заняття 22. Тригонометрія: тотожні перетворення (продовження) (див. тему 20 тематичного плану з математики)

Урок 20 (частина третя) Завантажити

Заняття 24. Тригонометрія: тригонометричні рівняння (див. тему 21 тематичного плану з математики)

Урок 21 Завантажити

Заняття 26. Тригонометрія: тригонометричні рівняння (продовження) (див. тему 21 тематичного плану з математики)

Заняття 28. Стереометрія-2: метод введення допоміжної невідомої (див. тему 19 тематичного плану з математики)

Урок 19 Завантажити
Домашня котнтрольна робота № 2 Завантажити

Заняття 30. Стереометрія-3: знаходження кутів піраміди, вписана в піраміду куля (див. тему 25 тематичного плану з математики)

Урок 25 Завантажити

Заняття 32. Похідна. Геометричний зміст похідної (див. тему 28 тематичного плану з математики)

Урок 28 (частина перша) Завантажити
Урок 28 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити

Заняття 34. Похідна. Застосування похідної до дослідження функцій (див. тему 29 тематичного плану з математики)

Урок 29 Завантажити

Заняття 36. Найбільше і найменше значення функції на відрізку. Область значень функції (див. тему 30 тематичного плану з математики)

Урок 30 (частина перша) Завантажити
Урок 30 (частина друга) Завантажити

Заняття 38. Первісна і інтеграл (див. тему 35 тематичного плану з математики).

Урок 35 Завантажити

Заняття 40. Логарифми. Показникові та логарифмічні рівняння (див. тему 33 тематичного плану з математики)

Урок 33 (частина перша) Завантажити
Урок 33 (частина друга) Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити

Заняття 43. Показникові та логарифмічні нерівності. Теореми про логарифми (див. тему 34 тематичного плану з математики)

Урок 34 (частина перша) Завантажити
Урок 34 (частина друга) Завантажити

Заняття 44. Теореми про рівносильні перетворення рівнянь і нерівностей (див. тему 17 тематичного плану з математики)

Урок 17 (частина перша) Завантажити

Урок 36 Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити

Урок 14 Завантажити
Урок 15 Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити

Урок 23 Завантажити

Заняття 50. Комбінаторика. Елементи теорії ймовірностей (див. тему 39 тематичного плану з математики)

Урок 39 Завантажити
Домашнє завдання: Завантажити

Заняття 52. Перетворення графіків функцій та їх застосування до розв'язання рівнянь і нерівностей (див. тему 40.1 тематичного плану з математики)

Урок 40 Завантажити

Заняття 54. Стереометрія-4: Описана навколо піраміди куля (див. тему 38.1 тематичного плану з математики)

Урок 38 (частина перша) Завантажити

Заняття 56. Задачі на знаходження ектремальних значень (див. теми 37.1, 37.2, 38.2 тематичного плану з математики)

Урок 37 Завантажити
Урок 38 (частина друга) Завантажити

Заняття 58. Практичне заняття (ЗНО-2020, пробна сесія)

Заняття 59. Практичне заняття (ЗНО-2019, пробна сесія)

Заняття 60. Практичне заняття (ЗНО-2018, пробна сесія)

Заняття 61. Практичне заняття (ЗНО-2017, пробна сесія)

Заняття 62. Практичне заняття (ЗНО-2016, пробна сесія)